Privatlivspolitik

– Information om behandling af personoplysninger for kunder og hjemmesidebesøgende

Flow Loop ApS respekterer dit privatliv, og vi beskytter dine personoplysninger.

Denne Privatlivspolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan Flow Loop ApS (“Flow Loop”)”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler dine personoplysninger, når du køber vores produkter og ydelser, gør brug af vores tjenester, besøger vores hjemmeside, og kommunikerer og i øvrigt interagerer med os, og vil oplyse dig om dine rettigheder.

Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og gældende lovgivning, som vi er underlagt, herunder den Generelle Databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne oplysninger (herefter ”GDPR”).

Denne Information er inddelt i emner.

 

 1. HVEM ER DATAANSVARLIG?
 2. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER VI OG HVORDAN
 3. BEHANDLINGSFORMÅL OG RETSGRUNDLAG
 4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
 5. OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE
 6. HVOR LÆNGE GEMMER VI PERSONOPLYSNINGER
 7. SÅDAN UDØVER DU DINE RETTIGHEDER
 8. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

 

Hvem er dataansvarlig? 

Den dataansvarlige for aktiviteterne beskrevet i denne Information er:

Flow Loop ApS

NIRAS Green Tech Hub

Sortemosevej 21

3450 Allerød

CVR nr.: 38046349

Hvis du har spørgsmål til denne Information, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: info@flowloop.com.

Hvis du besøger vores sider, kommunikerer eller på anden måde interagerer med os på LinkedIn eller andre platforme, opfordrer vi dig til at læse de specifikke Privatlivspolitikker, som gælder for og kan tilgås på disse medier og platforme. Du skal være opmærksom på, at vi kan have et fælles dataansvar med udbyderen af det pågældende sociale medie.

 

Hvilke informationer indsamler vi?

Nedenfor har vi oplyst, hvilke typer personoplysninger vi kan indsamle om dig, og hvordan vi indsamler dem. I afsnit 3 oplyser vi til hvilke formål og med hvilke retsgrundlag vi behandler dine personoplysninger.

Vi kan indsamle, behandle, opbevare og videregive forskellige typer personoplysninger om dig. Vi har grupperet dem, og anført eksempler, som følger:

 1. Kontaktoplysninger inkluderer dit navn og e-mail, telefonnummer, evt. firmanavn og land.
 2. Købsoplysninger inkluderer (leverings)adresse, telefonnummer, ordrenummer, pris, evt. firmaoplysninger samt hvilke produkter du har købt og oplysninger om betalinger til og fra dig.
 3. Returoplysninger inkluderer årsag til returnering, produktets stand, transport samt eventuelle bemærkninger.
 4. Brugsdata inkluderer oplysninger om dit forbrug af produktet, herunder vandforbrug, antal bade per dag, længden pr. bad, recirkulationstider og besparelsesudregning.
 5. Min konto (hvis logget ind) inkluderer brugernavn, password, Kontaktoplysninger, oplysninger om det købte produkt og Brugsdata som nævnt ovenfor samt information om evt. serviceabonnement og frekvens for forsendelse af filtre og rensetabletter.
 6. Kundeservice inkluderer de spørgsmål og oplysninger du selv giver når du sender os en e-mail, bruger vores kundekontaktformular, kontakter os på sociale medier eller ringer ind til os. Hvis du gennemfører et køb, gemmes dine Kontakt og Købsoplysninger. Hvis du har spørgsmål til et konkret køb, registreres dette på din ordre.
 7. Tekniske data inkluderer din IP-adresse, sessions-ID, tidspunkt, browser-type og version, tidszone og lokation, sprog, foretagne handlinger på hjemmesiden og hvilken platform du kom fra.
 8. Marketing- og kommunikationsdata inkluderer dine præferencer for modtagelse af markedsføring fra os samt dine foretrukne kommunikationsmidler.

I de fleste tilfælde modtager vi oplysningerne fra dig selv, når du besøger vores hjemmeside eller interagerer med os på sociale medier, køber vores produkter og tjenester, anmoder om at modtage marketing fra os eller på anden måde kommunikerer med os.

Når du bruger med vores hjemmeside og platforme, kan vi automatisk indsamle tekniske data. Vi indsamler disse oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier. Vi kan også modtage tekniske data om dig, hvis du besøger andre hjemmesider eller sociale medier, der benytter vores cookies. Vi bruger kun cookies – udover teknisk nødvendige cookies – hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan få yderligere informationer i vores Cookiepolitik.

 

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi behandler kun dine personoplysninger, når lovgivningen tillader det. Oftest vil vi behandle dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 1. Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale vi er ved at indgå eller har indgået med dig, herunder håndtering af købet, levering og reklamation osv. jf. GDPR Art. 6(1) (b).
 2. Hvis det er nødvendigt for overholdelse af en retlig forpligtelse, fx som følge af bogføringslovens krav, jf. GDPR Art. 6(1) (c)
 3. Hvis du har givet dit samtykke, jf. GDPR Art. 6(1) (a).
 4. Hvis det er nødvendigt for at varetage vores (eller en tredjeparts) legitime interesser, fx i forbindelse med markedsføring, for at kunne kommunikere med dig, teknisk vedligehold og brugeroptimering af vores hjemmeside og produkter, og vores legitime interesse i at kunne fastslå, forsvare eller gøre et retskrav gældende, og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR Art. 6(1) (f).

Kontakt os på info@flowloop.com, hvis du ønsker at modtage mere information om vores interesseafvejninger.

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, som defineret i GDPR Art. 9.

 

Modtagere af personoplysninger

Vi kan i visse situationer videregive dine personoplysninger til tredjeparter:

 • Når det er nødvendigt for at opfylde formål oplistet i afsnit 3.
 • Når vi i medfør af lovgivningen er forpligtet eller berettiget til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder såsom SKAT og retshåndhævende myndigheder.
 • På vores hjemmeside kan der blive sat cookies på din enhed, indsamlet data og delt med tredjeparter. Vi opfordrer dig til at gennemgå vores Cookiepolitik og Cookieindstillinger, der er tilgængelige på hjemmesiden, for at få mere information om disse tredjeparter og formål hvortil data indsamles. Vi bruger kun cookies – udover teknisk nødvendige cookies – hvis du har givet dit samtykke hertil.
 • Vi kan overdrage dine personoplysninger til enhver person eller juridisk enhed, som opkøber hele eller dele af vores forretning, eller som vi fusionerer med.
 • Når vi vurderer, at videregivelse er nødvendig for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, beskytte din sikkerhed eller andres, efterforske bedrageri eller besvare anmodninger fra offentlige myndigheder.

Vi overlader personoplysninger til vores betroede leverandører, som leverer visse tjenester til os, og behandler dine personoplysninger på vores vegne og er underlagt vores instruks, f.eks. hosting af data, vedligehold af it-systemer, , kommunikation, markedsføring, administration af vores interesser på sociale medieplatforme, kundesupport- og service, betalingshåndtering, levering af produkter til dig, analyser og andre tjenester. Disse leverandører kan have adgang til dine personoplysninger med det formål at levere de aftalte tjenester til os. Vi tillader ikke vores leverandører at behandle personoplysninger, som vi deler med dem, til andre formål end at levere de aftalte tjenester til os. Vi har indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler personoplysninger.

 

Overførsler til Tredjelande

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU eller EØS, medmindre vi har sikret overholdelse af GDPR, kapitel V.

Nogle af vores leverandører er etableret uden for EØS, herunder i USA, så deres behandling af dine personoplysninger vil indebære en overførsel af data uden for EØS. For at sikre, at dine personoplysninger nyder tilstrækkelig beskyttelse, har vi sikret os, at der er implementeret sikkerhedsforanstaltninger, som muliggør overførslen, herunder hvor EU-Kommissionen har fastslået, at det pågældende tredjeland har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau; eller ved brug af EU-Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (”SCCs”), som giver personoplysninger en, i det væsentligste, tilsvarende beskyttelse, som i Europa.

Hvis du ønsker yderligere information om vores databehandlere, der er etableret uden for EØS, og de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret for at muliggøre overførslen af personoplysninger, kan du sende din forespørgsel til os på info@flowloop.com.

 

Hvor længe gemmer vi personoplysninger?

Vi opbevarer de personoplysninger vi indsamler, så længe vi har et legitimt formål med at opbevare dem. Når vi ikke længere har et legitimt formål og behov for at behandle dine personoplysninger, slettes oplysningerne. Brugsdata bliver anonymiseret til statistiske formål.

Kontakt, Købs-, Returoplysninger opbevares for at dokumentere køb du har foretaget og aftaler vi har indgået, og af hensyn til bogførings- og skattemæssige forpligtelser, i 5 fulde regnskabsår, efter udløbet af det år, hvortil købet eller aftalen knytter sig, eller det senere tidspunkt købesummen var fuldt betalt.

Oplysninger tilknyttet ”Min Konto”, opbevares indtil du sletter kontoen. Hvis du vælger at slette den, slettes din login-adgang. Du skal dog være opmærksom på, at vi kan være forpligtet til at opbevare visse data i op til 5 år fra udgangen af regnskabsåret, som beskrevet ovenfor.

Marketing og Kommunikationsdata, som bruges til at udarbejde markedsføring, gemmes i op til 2 år. Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføring, opbevarer vi bevis herfor indtil 2 år efter sidste gang vi brugte dit samtykke til at sende markedsføring. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper vi øjeblikkeligt med at sende markedsføring til dig.

Tekniske data opbevares i 13 måneder fra indsamlingstidspunktet.

Oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis vi er forpligtet hertil ved lov, eller hvis opbevaring er nødvendigt for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

 

Sådan udøver du dine rettigheder

Du har visse rettigheder, når det kommer til behandling af dine personoplysninger. Nedenfor er der en oversigt over dine rettigheder, hvordan du udøver dem, og eventuelle begrænsninger heri.

Under visse omstændigheder har du ret til at:

 • Anmode om indsigt i dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at modtage en kopi af personoplysninger, vi har registreret om dig, og sikre at vi behandler dem lovligt.
 • Anmode om berigtigelse af personoplysninger, som vi har registeret om dig. Det giver dig mulighed for at få mangelfulde eller urigtige oplysninger om dig berigtiget.
 • Anmode om at få slettet dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at anmode os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvis der ikke er et tilstrækkeligt retsgrundlag til at fortsætte behandlingen.
 • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på baggrund af vores legitime interesser (eller en tredjeparts interesser), af grunde, der vedrører din særlige situation, som giver anledning til at gøre indsigelse. Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
 • Anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger til kun at opbevare den, for eksempel hvis du vil have os til at godtgøre deres rigtighed eller vores formål med at behandle dem.
 • Anmode om overførsel af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (også kendt som dataportabilitet).
 • Hvis vores behandling er baseret kun på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykket berører ikke lovligheden af behandlingen baseret på samtykket før det blev trykket tilbage.

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på info@flow-loop.com. Vi vil behandle din anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Du har ret til at klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med vores måde at behandle dine personoplysninger på. I Danmark kan du klage til Datatilsynet – du kan se mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/-saadan-klager-du.

 

Ændringer til denne Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik opdateres fra tid til anden, for at afspejle de til enhver tid gældende juridiske krav og vores behandling af personoplysninger. Vi opfordrer dig til at besøge vores hjemmeside regelmæssigt, hvor opdateret information om vores behandling af personoplysninger altid er tilgængelig.

Hvis vi laver væsentlige ændringer i Privatlivspolitikken, og er du registeret som kunde, vil du modtage besked på e-mail eller på hjemmesiden, inden ændringen træder i kraft.

Senest opdateret: 13. september 2023